Emoce, nálada
:-@
kricim, jsem hodne rozzlobeny   


:O
wow! udiv   


:-!
polousmev   


:-/
rozladenost, skepse
 

:-t
mrzuty/rozzlobeny uzivatel   


:-(
smutek, neco me trapi, mrzi   


:-<
velky smutek
 
SMARTmenu